COMUNICAT: A efectes del còmput dels terminis establerts en l’article 16. PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ I PAGAMENT de les bases reguladores, es considera inhàbil el període durant el qual es mantingui vigent la suspensió dels terminis administratius prevista a la Disposició Adicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció del que s’estableix en el punt 7 del mencionat article en relació al període mínim de permanència per al còmput del qual es consideraran hàbils tots els dies.

En ”la Caixa” Feina Jove oferim ajudes directes a empreses que contracten persones joves de 16 i 29 anys cofinançades pel Fons Social Europeu i la Fundació Bancària ”la Caixa”.

CONSULTI LES BASES

Faci la seva sol·licitud

ACREDITI'S

Ja està acreditat?

Només per a persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de la contractació.

Contractes formalitzats entre el 19 de novembre de 2018 i el 15 de març de 2022.

Les ajudes són limitades i s'atorguen per estricte ordre de tramitació.